صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 17836
تعداد نوشته ها : 52
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی

---------------------------------------------------------------------------------------------

       در ادامه مطلب ...........................

                       دارالحدیث(پایگاه حدیث نت)/کتابخانه/


  کتاب:سیمای علم و حکمت درقرآن وحدیث :     hadith.net/n144-e582-Book.html

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •  فضیلت دانش     ۲ / ۱معیار ارزش انسان  ۲ / ۲بنیاد هر نیکى  
 •  ۲ / ۳سرافرازى دو سرا  ۲ / ۴کُشنده نادانى ۲ / ۵حقیقت زندگانى  ۲ / ۶بهترین همدم ۲ / ۷بهترین زیبایى  ۲ / ۸بهترین هدایت  ۲ / ۹ برترین شَرف  ۲ / ۱۰برترین حِرز 
 •  ۲ / ۱۱پوشاندن عیوب  ۲ / ۱۲پرسودترین گنج  ۲ / ۱۳بهترین میراث  ۲ / ۱۴بهتر از مال  ۲ / ۱۵انفاق نابودش نمى کند  ۲ / ۱۶کمال ایمان  ۲ / ۱۷شرط عمل  ۲ / ۱۸پایان ناپذیر
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •   آداب تعلّم  الف : آنچه شایسته است  ۳ / ۱اخلاص  ۳ / ۲انتخاب آموزگار شایسته  ۳ / ۳رعایت اولویت ها  ۳ / ۴فارغ ساختن  ۳ / ۵آموختن شفاهى  ۳ / ۶خوب گوش دادن  ۳ / ۷نگارش  ۳ / ۸پرسیدن  ۳ / ۹تفکّر  ۳ / ۱۰شناخت آرا  ۳ / ۱۱پذیرش حق از آورنده آن  ۳ / ۱۲حرص  ۳ / ۱۳استمرار  ۳ / ۱۴شکیبایى  ۳ / ۱۵پرهیزگارى  ۳ / ۱۶فروتنى در برابر آموزگار  ۳ / ۱۷میانه روى در خوراک  ۳ / ۱۸سحرخیزى  ۳ / ۱۹غنیمت شمردن فرصت در خردسالى و جوانى ب : آنچه شایسته نیست  ۳ / ۲۰آموختن براى غیرخدا  ۳ / ۲۱خجالت کشیدن  ۳ / ۲۲پراکندگى در مجلس
 •   آداب پرسیدن  الف : آنچه سزاوار است  ۴ / ۱خردورزى  ۴ / ۲پرسیدن براى دانستن  ۴ / ۳نیکو پرسیدن  ۴ / ۴رعایت حقّ تقدّم

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حجابهاى دانش    بیمارى هاى قلب   شرابخوارى     پرخورى     خشم    سرگرمى    توضیحى درباره داروى حجابهاى دانش و حکمت
 •  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 • امام على علیه السلام :
 • دانش در هفت چیز بر مال برترى دارد : نخست اینکه دانش میراث پیامبران است و مال میراث فراعنه . دوم اینکه دانش به بخشش کاستى نپذیرد و مال بدان کاستى گیرد . سوم اینکه مال به نگهباننیاز دارد اما دانش ، دارنده اش را نگه مى دارد . چهارم اینکه دانش همراه مرده مى رود و مال مى ماند . پنجم اینکه مال به چنگ مؤمن و کافر مى آید ، ولى دانش تنها نصیب مؤمن مى شود . ششم اینکههمه مردم در کار دین خود به عالم نیاز دارند ولى به صاحب مال نیازى ندارند . هفتم اینکه دانش در گذشتن از صراط آدمى را نیرو مى بخشد ، ولى مال مانع اوست .       
 •                                                                                         آداب تعلیم و تعلّم : ص۶۴ .
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •      عقل ،  از نظر لغت

   ۱ . عقل ، صاحب خود را از انجام دادن اعمال ناشایست، حفظ نموده و نگهدارى مى کند.

  ۲ . توجّه به معناى «إلجاء» در عقل؛ چرا که صاحب عقل، به آن پناه مى برد.

   ۳ . عقل، از عِقال، یعنى زانوبند شتر گرفته شده ، چون مانع جهل است.

  شاهد بر این معنا، این روایت از پیامبر صلى الله علیه و آله است که فرموده: «العَقْلُ عِقال مِن الجهل».

   ۴ . عقل، موجب تثبیت و استقرار علوم در ذهن انسان مى شود، لذا به آن، جامع و نگه دارنده

   گفته مى شود، همان گونه که عِقال، در شتر، موجب ثابت ماندن و مانع از فرار او مى شود.

  -------------------------------------------------------------------------------------

            

              دارالحدیث(پایگاه حدیث نت)/کتابخانه/

             

            کتاب:خرد گرائی درقرآن وحدیث :   خردگرایی    hadith.net/n290-e570.html

    آفرینش خرد و نادانى      عوامل رُشد خرد       ترحّم بر نادانان

   آنچه مغز را قوى مى سازد              لشکریان خرد  و  نادانى

    گذاشتن هر چیزى بر جاى خود        انواع نادانان

                                               جاهلیت دیگر   

                       ---------------------------------------------------------------------------      

                ۱۲۱۳.امام باقر علیه السلام ( ـ در تفسیر آیه «مانند جاهلیت، خودآرایى و خودنمایى )

                       به زودى، جاهلیت دیگرى اتّفاق خواهد افتاد .

  ۱۲۱۴.پیامبر صلى الله علیه و آله :   میان دو جاهلیت برانگیخته شدم که

                                             دومین آن، بدتر از اوّلى است .                    

                        ---------------------------------------------------------------------------

  سخن مترجم

 •  مقدمه
 •  درآمد
 • بخش اوّل : خرد
 • بخش دو : نادانى

 • ------------------------------------------------------------------------------------------  دسته ها :
  X